Βιταμίνη Κ, 10 mg /ml.
Ενέσιμο διάλυμα Βιταμίνης Κ, ενδείκνυται για την αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε έλλειψη παραγόντων πήξης του αίματος των οποίων η ενεργοποίηση ή ο σχηματισμός εξαρτάται από τη βιταμίνη Κ, για δηλητηρίαση από παράγωγα κουμαρίνης ή άλλα δηλητήρια κατά των τρωκτικών, τοξίκωση από σουλφακινοξαλίνη.

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης