ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Candilidis Animal Health 

Business Unit

Τα προϊόντα μας 

 

Αντιπαρασιτικά

Βιταμινούχα

Οροί- Διαλύματα

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης