Λεωφόρος Κύμης και Ηλέκτρας 4B,

Μαρούσι, 15122, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210.6910311

  EST. 1978 

COPYRIGHT © 2020 CANDILIDIS SA

GREECE | ALL RIGHTS RESERVED

PRAZITEL PLUS 
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για σκύλους
PRAZITEL PLUS XL
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για σκύλους
PRAZITEL CAT
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για γάτες

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης