ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ

Candilidis Animal Health 

Business Unit

Τα προϊοντα μας 

 

Αντιβιοτικά

Αντιπαρασιτικά

Βιταμινούχα

Οροί- Διαλύματα

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης