ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ

Candilidis Animal Health 

Business Unit

Τα προϊόντα μας 

 

Αντιφλεγμονώδη

Ορμονούχα

Βιταμινούχα

Ηρεμιστικά Αναισθητικά

Διάφορα

Οροί- Διαλύματα

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης