Σειρά CANIWORM
CANIWORM PLUS 
Ενδοπαρασιτοκτόνα
Για σκύλους / γάτες
Φαινβενδαζόλη 150 mg, Πυραντέλη 144 mg, Πραζικουαντέλη 50 mg
Δισκίο των 0,7 g, για την αντιμετώπιση των παρασιτώσεων από Νηματώδη, Ασκαρίδες, Αγκυλοστόματα, Τρίχουρους , Κεστώδη.

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης