Λεωφόρος Κύμης και Ηλέκτρας 4B,

Μαρούσι, 15122, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210.6910311

  EST. 1978 

COPYRIGHT © 2020 CANDILIDIS SA

GREECE | ALL RIGHTS RESERVED

CANIVAC M
Εμβόλια
Για σκύλους / γάτες
CANIVAC DHPPi+L 
Εμβόλια
Για σκύλους 
CANIVAC P 
Εμβόλια
Για σκύλους 

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης