Ολοκληρωμένη σειρά εμβολίων CANIVAC
CANIVAC M
Εμβόλια
Για σκύλους / γάτες
Εμβόλιο Δερματοφυτίασης. Ενδείκνυται για την πρόληψη και θεραπεία της δερματοφυτίασης στους σκύλους και τις γάτες που προκαλείται από το δερματόφυτο Microsporum canis.
CANIVAC DHPPi+L 
Εμβόλια
Για σκύλους 
Εμβόλιο για την ενεργητική ανοσοποίηση του σκύλου κατά της νόσου carré, της λοιμώδους ηπατίτιδας από αδενοιό, της παρβοίωσης και των αναπνευστικών λοιμώξεων από παραινφλουένζα, καθώς και των λεπτοσπειρώσεων, που προκαλούνται από στελέχη Leptospira canicola, Leptospira icterohaemorrhagiae και Leptospira grippotyphosa.
CANIVAC P 
Εμβόλια
Για σκύλους 
Εμβόλιο, ενδείκνυται για την ενεργό ανοσοποίηση των σκύλων ηλικίας 6 εβδομάδων και άνω, κατά της παρβοϊωσης.

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης