ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΙΑ ΠΤΗΝΑ

Candilidis Animal Health 

Business Unit

Τα προϊόντα μας 

 

Βιταμινούχα

Εμβόλια

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης