Λεωφόρος Κύμης και Ηλέκτρας 4B,

Μαρούσι, 15122, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210.6910311

  EST. 1978 

COPYRIGHT © 2020 CANDILIDIS SA

GREECE | ALL RIGHTS RESERVED

ANIMEC INJECTION
(Ιβερμεκτίνη 10 mg)
Για βοοειδή / χοίρους
ANIMEC ORAL
(Ιβερμεκτίνη 0.8 mg/ml)
Για πρόβατα

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης