Ολοκληρωμένη σειρά ANIMEC
ANIMEC INJECTION
(Ιβερμεκτίνη 10 mg)
Για βοοειδή / χοίρους
Παρασιτοκτόνο ενέσιμο διάλυμα, ενδείκνυται για την θεραπεία και και την πρόληψη επιβλαβών ειδών παρασίτων των βοοειδών και των χοίρων.
ANIMEC ORAL
(Ιβερμεκτίνη 0.8 mg/ml)
Για πρόβατα
Διάλυμα ιβερμεκτίνης 0.8 mg για την χορήγηση από το στόμα. Ενδείκνυται για την θεραπεία των λοιμώξεων από τα παρακάτω παράσιτα : Γαστρεντερικά Νηματώδη (ενήλικα και προνύμφες του 4ου σταδίου): Ostertagia ostertagi (συμπεριλαμβανομένου της υποβιούσης O.οstertagi), Haemonchus placei, Τrichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (ενήλικες), Trichuris spp (ενήλικες), Πνευμονικοί Στρόγγυλοι (ενήλικα και προνύμφες 4ου σταδίου): Dictyocaulus viviparus, Aρθρόποδα, Ρινικές νύμφες όλων των σταδίων, Oestrus ovis.

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης