Δερματολογική κτηνιατρική αλοιφή, για επούλωση τραυμάτων.

* Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ συμβουλευτείτε το φύλλο οδηγιών χρήσης