ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ Α.Ε

Λεωφόρος Κύμης και Ηλέκτρας 4β,

Μαρούσι, 15122, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6910311

 

Google Maps